Om Club Glaciär – Resevillkor

Företagets namn: Club Glaciär i Malmö Handelsbolag. I dagligt tal: CLUB  GLACIÄR.

Organisations nr:  91 65 48 – 9403

Ägare: Olle Lennartsson och Catarina Lennartsson Stenlo

Adress: Stjärndalavägen 41      236 34 Höllviken     Tel:  0708 – 45 56 60

Hemsida:   www.clubglaciar.se      mail: info@clubglaciar.se      

Club Glaciär följer Svenska Resebyråföreningens riktlinjer och villkor, för paketresor. Fullständiga resevillkor kan rekvireras från Club Glaciär

För din säkerhet: Club Glaciär har tecknat: ”Svensk företagsförsäkring”  samt ”Utvidgad ansvarsförsäkring för researrangörer”  och ”Svensk rätt ska gälla och talan ska väckas i svensk domstol eller genom skiljedom i Sverige” 

Klagomål eller reklamation ska i första hand lösas med arrangören-Club Glaciär. Om inte förlikning uppnås, kan resenären vända sig till:                          Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174          101 23  Stockholm    tel nr: 08-555017 00

Resegaranti:

Club Glaciär har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad Resegaranti enligt Resegarantilagen. Resegaranti är ett ekonomiskt skydd för resenärer, när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för PAKETRESOR, som är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst. För mer information, gå in på:  www.kammarkollegiet.se

Personuppgifter: I samband med bokning, lämnar du personuppgifter till Club Glaciär. Dessa används endast för våra kundlistor på resan. Vi kommer inte att använda dessa personuppgifter för marknadsföring eller försäljning till tredje part eller liknande utan ditt medgivande. Passagerarnamn lämnas endast till flygbolag eller bussbolag vid aktuell transport.

Avbokning av resa:  Villkor för avbokning hittar du under ”Prislistan”.